Sellenra Vastgoed
Create Invest Improve
Hoofdinhoud

Van Heutszstraat

Roermond

Nieuwbouw

Projectmanagement

Opdrachtgever

Wonen Zuid

Omvang

8 woningen

Architect

LKSVDD Architecten

Aannemer

Hodes Huisvesting

Locatie

Roermond

Wij ondersteunen Wonen Zuid bij het sloop-nieuwbouw traject voor de ontwikkeling van 8 levensloopbestendige woningen voor senioren. Dit woningtype ontbreekt namelijk binnen deze rustige en gezellige buurt. Met de nieuwbouw wordt ingespeeld op de veranderende woonwensen van de bewoners in de omliggende eengezinswoningen. De woningen maken onderdeel uit van conceptbouw, waardoor de bouwsnelheid en kwaliteit geborgd worden.

Vogelvlucht

Impressie

Impressie

Impressie

Stedenbouwkundig plan