Sellenra Vastgoed
Create Invest Improve
Hoofdinhoud

Versnellen vanuit brede ervaring...

Sellenra ondersteunt woningcorporaties in het zuiden en midden van Nederland bij het verwezenlijken van haar verduurzamings- en ontwikkelopgave. Om een versnelling in deze opgave te bewerkstelligen, is Sellenra betrokken van initiatief tot en met realisatie bij vele projecten van diverse woningcorporaties. 

... en sterke betrokkenheid.

Wij zorgen voor een gestructureerde en fasegewijze projectaanpak, waarbij we aanvullend de benodigde onderzoeken, rapportages en analyses verzorgen.

Dat is onze toegevoegde waarde om te komen tot een efficiënt proces en integrale benadering van initiatief tot realisatie.

Antares
Gemeente Roerdalen
Mulleners Vastgoed
Daelmans Vastgoed
Wooninc
Wonen Limburg
Maasvallei
Area
Bo-Ex
Servatius
De Kernen
Woonbedrijf
Wonen Zuid
Wonen Wittem
JOOST
Berg en Terblijt
Mosalira
Wonen Meerssen
Tiwos
TNO
Antares
Gemeente Roerdalen
Mulleners Vastgoed
Daelmans Vastgoed
Wooninc
Wonen Limburg
Maasvallei
Area
Bo-Ex
Servatius
De Kernen
Woonbedrijf
Wonen Zuid
Wonen Wittem
JOOST
Berg en Terblijt
Mosalira
Wonen Meerssen
Tiwos
TNO
Antares
Gemeente Roerdalen
Mulleners Vastgoed
Daelmans Vastgoed
Wooninc
Wonen Limburg
Maasvallei
Area
Bo-Ex
Servatius
De Kernen
Woonbedrijf
Wonen Zuid
Wonen Wittem
JOOST
Berg en Terblijt
Mosalira
Wonen Meerssen
Tiwos
TNO

Gezondheid

Het thema gezondheid gaat over het realiseren van gezonde en duurzame woningen met een prettig woonklimaat. Dit wordt bereikt door het toepassen van onderhoudsarme en duurzame (bio-based) materialen. Daarnaast is een goede balans tussen isoleren, opwekken en installaties van belang.

Energie

Om energie te besparen is het belangrijk dat woningen goed geïsoleerd worden. Het noodzakelijke energieverbruik wordt opgelost met hernieuwbare energie, duurzame energiebronnen en energievoorzieningen op wijkniveau. Zoveel mogelijk gebruikmakend van hernieuwbare energie uit onuitputbare natuurlijke bronnen. 

Sociale cohesie

We bevorderen de sociale cohesie in gemengde wijken met verschillende doelgroepen. Hierbij is het belangrijk dat bewoners deel uitmaken van de maatschappij en op elkaar kunnen bouwen. Ontmoeten staat centraal. Dit wordt bevorderd door collectieve voorzieningen, waardoor mensen elkaar leren kennen, wat betrokkenheid en gelijkheid versterkt. 

Circulariteit

We sturen op circulariteit in het ontwerp- en bouwproces om te komen tot toekomstbestendige woningen. Herkomst van materialen, toekomstige toepassingen, losmaakbaarheid en Total Cost of Ownership zijn hierbij van belang.  

Klimaatadaptie

We realiseren klimaatbestendige wijken door toepassing van voldoende groen en het creëren van schaduwwerking wat hittestress verminderd. Daarnaast wordt hemelwater gebufferd en geïnfiltreerd voor een goede waterhuishouding, zodat bij veel neerslag de kans op wateroverlast minimaal is. Hiermee ontstaan gezonde wijken met prettige leefomstandigheden, die bestand zijn tegen veranderende weersomstandigheden en klimaatverandering.            

Mobiliteit

Duurzame en emissie-loze mobiliteit voor goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van onze leefomgeving. Het stimuleren van duurzaam vervoer, welke bijdraagt aan meer bewegen en de vitaliteit van de bewoners. Slimme, duurzame, wijken met optimale doorstroming van mensen en goederen. Leefbare en goed ontsloten gebieden waarbij mobiliteit een belangrijke schakel is tussen wonen, werken en recreëren.

Biodiversiteit

Een rijke biodiversiteit verbetert het milieu, vermindert luchtvervuiling, zorgt voor waterberging, dempt geluidshinder en verkoelt in warme periodes. Wij realiseren wijken die positief bijdragen aan het welzijn van de bewoners en aanwezige flora en fauna. Er wordt natuur-inclusief gebouwd door het toepassen van nest- en verblijfsvoorzieningen. 

Gezondheid

Gezondheid

Het thema gezondheid gaat over het realiseren van gezonde en duurzame woningen met een prettig woonklimaat. Dit wordt bereikt door het toepassen van onderhoudsarme en duurzame (bio-based) materialen. Daarnaast is een goede balans tussen isoleren, opwekken en installaties van belang.

Energie

Energie

Om energie te besparen is het belangrijk dat woningen goed geïsoleerd worden. Het noodzakelijke energieverbruik wordt opgelost met hernieuwbare energie, duurzame energiebronnen en energievoorzieningen op wijkniveau. Zoveel mogelijk gebruikmakend van hernieuwbare energie uit onuitputbare natuurlijke bronnen. 

Sociale cohesie

Sociale cohesie

We bevorderen de sociale cohesie in gemengde wijken met verschillende doelgroepen. Hierbij is het belangrijk dat bewoners deel uitmaken van de maatschappij en op elkaar kunnen bouwen. Ontmoeten staat centraal. Dit wordt bevorderd door collectieve voorzieningen, waardoor mensen elkaar leren kennen, wat betrokkenheid en gelijkheid versterkt. 

Circulariteit

Circulariteit

We sturen op circulariteit in het ontwerp- en bouwproces om te komen tot toekomstbestendige woningen. Herkomst van materialen, toekomstige toepassingen, losmaakbaarheid en Total Cost of Ownership zijn hierbij van belang.  

Klimaatadaptie

Klimaatadaptie

We realiseren klimaatbestendige wijken door toepassing van voldoende groen en het creëren van schaduwwerking wat hittestress verminderd. Daarnaast wordt hemelwater gebufferd en geïnfiltreerd voor een goede waterhuishouding, zodat bij veel neerslag de kans op wateroverlast minimaal is. Hiermee ontstaan gezonde wijken met prettige leefomstandigheden, die bestand zijn tegen veranderende weersomstandigheden en klimaatverandering.            

Mobiliteit

Mobiliteit

Duurzame en emissie-loze mobiliteit voor goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van onze leefomgeving. Het stimuleren van duurzaam vervoer, welke bijdraagt aan meer bewegen en de vitaliteit van de bewoners. Slimme, duurzame, wijken met optimale doorstroming van mensen en goederen. Leefbare en goed ontsloten gebieden waarbij mobiliteit een belangrijke schakel is tussen wonen, werken en recreëren.

Biodiversiteit

Biodiversiteit

Een rijke biodiversiteit verbetert het milieu, vermindert luchtvervuiling, zorgt voor waterberging, dempt geluidshinder en verkoelt in warme periodes. Wij realiseren wijken die positief bijdragen aan het welzijn van de bewoners en aanwezige flora en fauna. Er wordt natuur-inclusief gebouwd door het toepassen van nest- en verblijfsvoorzieningen. 

Fijne samenwerkingen

Wij brengen ondernemerschap, creativiteit en (financiële) vastgoedkennis. We zoeken naar gezamenlijke belangen om te komen tot succesvolle ontwikkelingen en projecten. Een win-win situatie voor alle betrokken partijen. 

Op deze manier werken we samen, niet alleen met opdrachtgevers, maar ook met onze partners. Door ons grote netwerk binnen de branche hebben we altijd de juiste partners om tot een geslaagde opgave te komen. 

Vernieuwde kozijnen

Nest- en verblijfsvoorzieningen

Technische opname