Sellenra Vastgoed
Create Invest Improve
Hoofdinhoud

Sellenra: Create, Invest & Improve.

Wij werken aan een duurzaam gebouwde omgeving en dragen hiermee bij aan een duurzamere wereld. Waar we ons dagelijks voor inzetten heeft impact en is van maatschappelijke waarde: bouwen aan betaalbaar wonen in een duurzame en gezonde leefomgeving. Dat gaat over meer dan investeren en bouwen. Het gaat over een manier van samenleven waarbij we oog hebben voor de verschillen tussen mensen en hun uiteenlopende behoeften.

 

Wat we ontwikkelen, verduurzamen en bouwen maakt hierbij het verschil voor deze generatie, maar juist ook voor de volgende!

 

Ambitieus en ondernemend

We onderscheiden ons door enthousiasme, vernieuwende oplossingen en ondernemerschap. Door onze brede ervaring in de bouw- en vastgoedbranche, onze kennis van processen én omdat we de taal van woningcorporaties, aannemers en bewoners spreken, zijn we in staat snel te schakelen. 

 

Persoonlijk en betrokken

Een prettige samenwerking begint met vertrouwen. Dit ontstaat door goede communicatie en betrokkenheid. Vanuit gezamenlijke doelen werken we naar een goede en bij voorkeur langdurige samenwerking. 

Onze pijlers

Als zelfstandige en onafhankelijke projectontwikkelaar werken we onder meer aan eigen risicodragende projecten. Het (her)ontwikkelen van vastgoed gaat bij ons over meer dan alleen maar investeren en bouwen. Het is de verbinding en samenspel tussen de diverse belangen, waarbij we projectontwikkeling zien als een methode om een positieve impuls te geven aan een plek en zijn omgeving. 

Wij werken als projectmanager voor diverse opdrachtgevers zoals: woningcorporaties, onderwijsinstellingen, zorgpartijen, beleggers en CPO-verenigingen. Belangrijk hierbij is te weten wat de wensen, doelen en ambities van de opdrachtgever zijn. Passende oplossingen krijg je alleen door goed te communiceren en vooral te luisteren. Samen met de opdrachtgevers kijken we naar de vraag van vandaag, maar ook naar toekomstige wensen. De vooraf vastgestelde kaders hanteren we gedurende het gehele proces om tot een succesvolle uitwerking van elke opgave te komen.  

Wij werken intensief samen met diverse woningcorporaties in het midden en zuiden van Nederland aan het verwezenlijken van haar verduurzamingsopgave. Onze toegevoegde waarde is de versnelling en integrale aanpak van het gehele verduurzamingsproces, daarnaast ontzorgen we bij verschillende (advies) werkzaamheden. Om de juiste aanpak en beoogde levensduur bij elk woningbezit te vinden, benaderen wij verduurzamings-vraagstukken altijd door verder te kijken dan de korte termijn. We plaatsen de opgave in een breder perspectief en zoeken op integrale wijze naar alle thema’s die voor het woningbezit van belang zijn.

Antares
Gemeente Roerdalen
Wonen Limburg
Maasvallei
Area
Bo-Ex
Servatius
De Kernen
Woonbedrijf
Wonen Zuid
Wonen Wittem
JOOST
Berg en Terblijt
Mosalira
Wonen Meerssen
Tiwos
TNO
Antares
Gemeente Roerdalen
Wonen Limburg
Maasvallei
Area
Bo-Ex
Servatius
De Kernen
Woonbedrijf
Wonen Zuid
Wonen Wittem
JOOST
Berg en Terblijt
Mosalira
Wonen Meerssen
Tiwos
TNO
Antares
Gemeente Roerdalen
Wonen Limburg
Maasvallei
Area
Bo-Ex
Servatius
De Kernen
Woonbedrijf
Wonen Zuid
Wonen Wittem
JOOST
Berg en Terblijt
Mosalira
Wonen Meerssen
Tiwos
TNO

Versnellers en verbinders met verstand van vastgoed.

Klein team, grote ambities!

Sellenra bestaat uit een klein kernteam, met grote ambities en gemeenschappelijke waarden. We zijn gedreven om het beter te doen dan 'goed' en voelen ons betrokken bij opdrachtgevers, bewoners en partners. Daardoor zijn we - juist als klein team - tot grootse dingen in staat. 

Cijfers waar we trots op zijnā€¦

0 0 0 0

In ontwikkeling

0 0 0 0

In verduurzaming