Sellenra Vastgoed
Create Invest Improve
Hoofdinhoud

Opdrachtgevers

Als projectmanagers werken we aan zowel verduurzamings-, als ontwikkelvraagstukken bij diverse woningcorporaties. We werken op projectbasis en zorgen voor versnelling in de procesaanpak. Een project vergt een efficiënte organisatie die ervoor zorgt dat het project binnen de vooraf vastgestelde doelstellingen, ambities en verwachtingen wordt gerealiseerd. Met een procesmatige, professionele en fasegewijze aanpak van initiatief tot en met realisatie maken wij het verschil voor onze opdrachtgevers. 

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en betaalbaar wonen is iets waar we ons graag voor inzetten. We begeleiden deze initiatieven gedurende het gehele ontwikkel- en realisatieproces. Stap voor stap en met veel aandacht voor alle betrokkenen. Daarbij sturen we op de betaalbaarheid en het collectieve voordeel binnen het CPO-traject. De juiste begeleiding zorgt voor saamhorigheid, een maximale collectieve aanpak en een passende woning waar iedereen blij van wordt!

We ondersteunen onderwijsinstellingen en schoolbesturen bij haar huisvestingsvraagstukken. Frisse scholen met een gezond binnenklimaat, fijne leeromgevingen passend bij de laatste onderwijsmethodieken. Duurzame en gezonde onderwijshuisvesting zorgt voor de beste resultaten van leerlingen!

We ondersteunen zorginstellingen en beleggers met de zorg gerelateerde vastgoedportefeuille. Gezondheidszorg heeft passende huisvesting nodig die voldoet aan de geldende regelgeving en tegemoetkomt aan de behoeftes van de cliënten en zorgverleners om de juiste zorg te kunnen bieden. Vastgoed is hierbij vaak ondersteunend aan de beoogde zorgvisie en zorgbehoeftes.

Antares
Gemeente Roerdalen
Wonen Limburg
Maasvallei
Area
Bo-Ex
Servatius
De Kernen
Woonbedrijf
Wonen Zuid
Wonen Wittem
JOOST
Berg en Terblijt
Mosalira
Wonen Meerssen
Tiwos
TNO
Antares
Gemeente Roerdalen
Wonen Limburg
Maasvallei
Area
Bo-Ex
Servatius
De Kernen
Woonbedrijf
Wonen Zuid
Wonen Wittem
JOOST
Berg en Terblijt
Mosalira
Wonen Meerssen
Tiwos
TNO
Antares
Gemeente Roerdalen
Wonen Limburg
Maasvallei
Area
Bo-Ex
Servatius
De Kernen
Woonbedrijf
Wonen Zuid
Wonen Wittem
JOOST
Berg en Terblijt
Mosalira
Wonen Meerssen
Tiwos
TNO

Initiatieffase:

 • Vastgoedstrategie
 • Haalbaarheidsanalyses
 • Variantenstudies

Definitiefase:

 • Technische opnames
 • Benodigde onderzoeken
 • Energetische scenario’s 
 • Technische scenario’s 
 • Financiële haalbaarheid
 • Bouw- en stichtingskosten

Ontwerpfase:

 • Technische uitwerking
 • Energie en installaties
 • Vergunningsprocedures
 • Begeleiding ontwerpteam

Voorbereidingsfase:

 • Aanbestedingsprocedures en selectietrajecten
 • Bewonerscommunicatie
 • Marktconformiteittoets
 • Contractvorming
 • Begeleiding bouwteam

Realisatiefase:

 • Directievoering
 • EPA energie-index berekeningen
 • Energielabels
Initiatieffase

Initiatieffase:

 • Vastgoedstrategie
 • Haalbaarheidsanalyses
 • Variantenstudies
Definitiefase

Definitiefase:

 • Technische opnames
 • Benodigde onderzoeken
 • Energetische scenario’s 
 • Technische scenario’s 
 • Financiële haalbaarheid
 • Bouw- en stichtingskosten
Ontwerpfase

Ontwerpfase:

 • Technische uitwerking
 • Energie en installaties
 • Vergunningsprocedures
 • Begeleiding ontwerpteam
Voorbereidingsfase

Voorbereidingsfase:

 • Aanbestedingsprocedures en selectietrajecten
 • Bewonerscommunicatie
 • Marktconformiteittoets
 • Contractvorming
 • Begeleiding bouwteam
Realisatiefase

Realisatiefase:

 • Directievoering
 • EPA energie-index berekeningen
 • Energielabels

Fijne samenwerkingen

Wij brengen ondernemerschap, creativiteit en (financiële) vastgoedkennis. We zoeken naar gezamenlijke belangen om te komen tot succesvolle ontwikkelingen en projecten. Een win-win situatie voor alle betrokken partijen. 

Op deze manier werken we samen, niet alleen met opdrachtgevers, maar ook met onze partners. Door ons grote netwerk binnen de branche hebben we altijd de juiste partners om tot een geslaagde opgave te komen. 

Herstructurering

Renovatie knipvoegwerk

Rondleiding projectteam

Projectbezoek