Sellenra Vastgoed
Create Invest Improve
Hoofdinhoud

Stellenboschstraat

Eindhoven

Projectmanagement

Verduurzaming

Opdrachtgever

Woonbedrijf SWS.Hhvl

Omvang

104 woningen

Architect

N.v.t.

Aannemer

Caspar de Haan onderhoud & renovatie B.V.

Locatie

Eindhoven

De complexen aan de Stellenboschstraat en de Johannesburgstraat bestaan uit 104 eengezinswoningen. Wij hebben hier namens Woonbedrijf de technische staat van de verschillende complexen in beeld gebracht, de benodigde scenarioanalyses uitgewerkt en financiële haalbaarheid inzichtelijk gemaakt. Op dit moment zijn we samen met de aannemer vorm aan het geven aan de uitvoering van het project.

Stellenboschstraat

Stellenboschstraat