Sellenra Vastgoed
Create Invest Improve
Hoofdinhoud

Parc Glana

Geleen

Nieuwbouw

Projectmanagement

Maatschappelijk

Opdrachtgever

Wonen Zuid

Omvang

124 woningen

Architect

Coonen Architecten

Aannemer

Wijnen Bouw

Locatie

Geleen

Wij hebben Wonen Zuid ondersteund bij de contractvorming met Zuyderland en de bouwkundige aanbesteding van 9 paviljoens, bestaande uit in totaal 124 individuele intramurale woon-zorgeenheden voor psycho-geriatrische en somatische cliënten van Zuyderland. Een omvangrijk project onderverdeeld in kleinschalige woonvormen, waar senioren kunnen genieten in een parkachtige omgeving.  

 

Filmpje bouw Parc Glana 

Stedenbouwkundig plan

Impressie

Resultaat

Resultaat

Interieur