Sellenra Vastgoed
Create Invest Improve
Hoofdinhoud

Heer

Maastricht

Nieuwbouw

Projectmanagement

Opdrachtgever

Maasvallei

Omvang

34 levensloopbestendige appartementen

Architect

Bureau Boosten Rats B.V.

Aannemer

Laudy Bouw & Ontwikkeling

Locatie

Maastricht

Wij ondersteunen woningstichting Maasvallei bij de ontwikkeling van twee appartementencomplexen met in totaal 34 levensloopbestendige sociale huur appartementen in de wijk Heer te Maastricht. Sellenra begeleidt de aanbesteding, het bouwteam, de vergunningsaanvraag en sloop.

Impressie

Impressie

Impressie

Impressie

Impressie

Achteraanzicht