Sellenra Vastgoed
Create Invest Improve
Hoofdinhoud

De Vrije Heeren

Heerewaarden

Nieuwbouw

Transformatie

Opdrachtgever

Sellenra

Omvang

20 woningen

Architect

Visser & Bouwman

Aannemer

J.A. Van Boxtel

Locatie

Heerewaarden

Het project De Vrije Heeren hebben wij risicodragend ontwikkeld. Het project bestaat uit de transformatie van het bestaande dorpshuis naar 4 grondgebonden woningen en de sloop van de voormalige basisschool en gymzaal voor de ontwikkeling en nieuwbouw van 16 woningen. De nieuwbouwwoningen zijn bedoeld voor starters en de levensloopbestendige woningen voor senioren en zijn daarom betaalbaar. Ook de complete infrawerkzaamheden, terreininrichtingen en groenvoorziening is door ons aangelegd. 

Woningen opgeleverd

Achtergevels

Vogelvlucht

Rijwoningen

Rijwoningen 1,5 laags met kap

Rij- en seniorenwoningen

Voormalig dorpshuis

Voormalig dorpshuis

Oplevering