Sellenra Vastgoed
Create Invest Improve
Hoofdinhoud

Opdrachtgever

Woonstichting JOOST

Omvang

91 woningen

Architect

MRA Architectuur

Aannemer

Knaapen groep

Locatie

Rosmalen

In opdracht van Woonstichting JOOST hebben wij de verduurzaming van 91 woningen begeleid. Naast de technische opnames en scenarioanalyse is ook de financiële haalbaarheid getoetst. Daarnaast hebben we de aanbestedingsprocedure en contractvorming begeleid. De vele geveldifferentiaties en beperkte ruimte in de wijk maakten dit project uitdagend. De woningen zijn volledig geïsoleerd, kozijnen zijn vervangen en de daken zijn vernieuwd en voorzien van PV-panelen. Hemelwaterinfiltratie was een belangrijk aandachtpunt in deze groene wijk, daarnaast zijn er definitieve verblijfs- en nestvoorzieningen voor aanwezige vleermuissoorten en vogelsoorten aangebracht. 

Na renovatie

Na renovatie

Na renovatie

Na renovatie

Na renovatie

Seniorenwoningen

Na renovatie