Sellenra Vastgoed
Create Invest Improve
Hoofdinhoud

Sellenra is als adviseur betrokken bij het verduurzamen van 19 HAT-woningen en woon-zorgcomplexen van Tiwos. In totaal gaat het om 164 woningen in Gemeente Tilburg. Na onze inventarisatie en scenarioanalyses zetten we vervolgstappen met de uitvoerende partners en maken we een uitvoerbaar plan om ook deze panden duurzamer en energiezuiniger te maken en zo de woonlasten te verlagen.

 

Bekijk bericht op LinkedIn