Sellenra Vastgoed
Create Invest Improve
Hoofdinhoud

Sloop maakt plaats voor 30 nieuwe sociale huurwoningen in Waardenburg!

Op donderdag 8 juni 2023 hebben wethouder Jacoline Hartman en Marinus Kempe, directeur-bestuurder van De Kernen, een anterieure overeenkomst voor het project Het Plantsoen in Waardenburg ondertekend. Dit project betreft de sloop van 29 sociale huurwoningen rondom het Koningin Julianaplantsoen en Koningin Wilhelminalaan. Op de vrijgekomen grond worden opnieuw sociale huurwoningen gebouwd, 30 in totaal.  
 
Sellenra werkt namens De Kernen samen met de Gemeente West Betuwe bij de realisatie van het project Het Plantsoen in Waardenburg. De ondertekening van de anterieure overeenkomst, is een mooie stap tot verdere samenwerking bij deze ontwikkeling. Door het sluiten van de anterieure overeenkomst kan de procedure voor het bestemmingsplan afgerond worden, zodat uiteindelijk een omgevingsvergunning voor de bouw van de beoogde woningen verleend kan worden.

 

 

Bekijk bericht op LinkedIn