Sellenra Vastgoed
Create Invest Improve
Hoofdinhoud

Opdrachtgever

Woonstichting JOOST

Omvang

40 woningen

Architect

Archifit

Aannemer

Huybregts Relou

Locatie

Rosmalen

Voor woonstichting JOOST hebben we de technische staat van de woningen geanalyseerd en de scenarioanalyse opgesteld. Daarnaast is de aanbestedingsprocedure en contractvorming verzorgd. Bij deze woningen is ervoor gekozen om de gehele bouwkundige schil aan de buitenzijde te isoleren en zijn er duurzame en energiezuinige installaties en PV-panelen aangebracht. Door het versnipperde bezit, waren technische aansluitingen of (vrijblijvende) deelname van de aangrenzende particuliere woningen een belangrijk aandachtpunt. Ook de aanwezige flora en fauna heeft zijn definitieve plek gevonden met diverse nest- en verblijfsvoorzieningen in de nieuwe gevels en daken. 

Vooraanzicht

Nest- verblijfsvoorzieningen in gevel

Bezichtigen met Woonstichting JOOST