Parc Glana Geleen

Er worden 9 paviljoens gebouwd, bestaande uit in totaal 124 individuele intramurale woon-zorgeenheden voor psycho-geriatrische en somatische cliënten van Zuyderland.