Celadon Maastricht

Woningstichting Servatius verduurzaamt in de wijk Pottenberg te Maastricht 164 grond gebonden woningen. Sellenra heeft Servatius ondersteunt in het vergunningentraject alsmede de aannemerselectie en contractvorming.