Caberg Maastricht

In de wijk Caberg te Maastricht zijn 110 woningen gesloopt om plaats te maken voor 35 grondgebonden woningen en 50 sociale huurappartementen die beter aansluiten bij de huidige marktbehoefte. 

Sellenra heeft in opdracht van woningstichting Servatius in samenwerking met gemeente Maastricht het bestemmingsplan gewijzigd, de sloopwerkzaamheden begeleid, de aanbesteding voor de turn-key realisatie gehouden en de contractvorming met aannemer BASBouw voor fase 2 en koper van fase 1 Van Wanrooij uitgewerkt.