Zuiderpark Tilburg

Zuiderpark is een nieuwbouwontwikkeling van ca. 200 huur- en koopwoningen. Het realiseren van de woningen gebeurt in drie fases. Met het binnenkort realiseren van de woningen in fase 3 wordt de wijk Zuiderpark dan ook afgerond

20170814 ZUIDT ext cam5